Strona główna 2020-03-12T19:15:16+01:00
Loading...
W związku z pandemią koronawirusa wszystkie zajęcia w ramach Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zostają zawieszone do odwołania.

DLACZEGO WARTO ZAPISAĆ SIĘ
NA UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU?

Według prognoz i analiz Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014‒2020 oraz danych Głównego Urzędu Statystycznego średnia długość życia Polaków wydłuża się. W 2030 r. liczba osób w wieku 85 lat może sięgnąć niemal 800 tysięcy. Dane EUROSTATU wskazują z kolei, że w Polsce w 2020 r. osoby po 60. roku życia będą stanowić jedną czwartą społeczeństwa.

Polska była trzecim ‒ po Francji i Belgii ‒  krajem na świecie, w którym rozwinął się ruch UTW.  Pierwszy uniwersytet trzeciego wieku powstał w Polsce w 1975 r., zaledwie dwa lata po otwarciu pierwszej uczelni dla seniorów na świecie (Francja). W tym samym roku powstały uczelnie dla osób starszych w Szwajcarii, Włoszech i Kanadzie. Obecnie w Polsce działa ponad 600 UTW.

Oferta edukacyjna Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest bardzo różnorodna. Można wybierać między wykładami prowadzonymi przez specjalistów z  wyższych uczelni, seminariami, lektoratami języków obcych, kołami zainteresowań, zespołami tematycznymi, warsztatami artystycznymi, imprezami kulturalnymi, zajęciami ruchowymi, rehabilitacyjnymi, a nawet wycieczkami i zajęciami wakacyjnymi.

Start: 3 marca 2020 r.

Rejestracja: od 19 lutego 2020 r.

Kontakt tel. 502 057 756
(koordynator: Beata Brzozowska)

  • Opłata – 30 zł za semestr (zajęcia komputerowe płatne dodatkowo 20 zł)

  • Wykłady – w każdy wtorek o 18:30

  • Semestr wiosenny – cztery miesiące zajęć (dodatkowo zajęcia komputerowe, malarskie i gimnastyczne, wyjazdy do kina i teatru, imprezy integracyjne)

  • Możliwość darmowego transportu na wykłady

Miejsce:

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Szkolna 10
05-084 Leszno